Berekeningen

De bemalingsberekeningen met bandbreedte-analyse resulteren in:
  • onder- en bovengrenzen en te verwachten waarden van het waterbezwaar, invloedsgebied en omgevingseffecten;
  • conclusie of bemaling met een melding of vergunning kan worden uitgevoerd;
  • in beeld brengen van onzekerheden en ontbrekende informatie.

De bandbreedte-analyse wordt uitgevoerd voor de geohydrologische parameterwaarden (kD- en c-waarden) en grondwaterstanden/stijghoogten.

Indien de risico’s beperkt en acceptabel zijn, worden de resultaten in een bemalingsadvies gepresenteerd en kan de melding/vergunning worden aangevraagd. Bij vergunningsaanvragen dient een voorstel voor het monitoringsplan opgenomen te zijn in het bemalingsadvies.

Aanvullende informatie
Bij onacceptabele risico’s of onvoldoende gegevens is aanvullende informatie en/of aanvullend onderzoek nodig. Voorbeelden van aanvullend onderzoek zijn in onderstaande tabel genoemd.
Het benodigde aanvullende onderzoek hangt af van de situatie. Een duidelijke onderbouwing van het aanvullend onderzoek wordt tussentijds gerapporteerd aan de opdrachtgever. Het noemen van alternatieve uitvoeringswijzen of ontwerpaanpassingen vormen een onderdeel van deze fase.

Aanvullend onderzoek
SondeerwagenBenodigd veldonderzoekx     gewenst
(x)     ter overweging
#     informatie mogelijk beschikbaar vanuit archieven
(1)     bij voorkeur met waterspanningsmeting

Voor bouw- en leidingprojecten stelt de NEN 9997-1+C1 voorwaarden aan
geotechnisch en geohydrologisch grondonderzoek, zoals:

  • minimaal twee terreinproeven op de bouwlocatie;
  • de afstand tussen onderzoekspunten mag niet meer dan 50 m zijn;
  • sonderingen in zandpakketten: tweemaal de lengte van de bemalingsfilters en minimaal 15 m in een watervoerende laag.