Behandeltermijnen

In onderstaande tabellen is informatie over de verschillende procedures gegeven.

Procedures Watervergunning voor grondwateronttrekkingVerschil reguliere en uitgebreide procedure (watervergunning voor de grondwateronttrekking)* bezwaar aantekenen kan nadat een vergunning is afgegeven
** zienswijze kan worden ingediend voordat een vergunning is afgegeven